Skyddsombud: Prevention År 2

År 4. Yrkesspecifik fördjupning.

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen kunna praktiskt bedriva förebyggande ergonomiarbete och hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.

Innehåll
• Ergonomi
• Friskvård
• Hälsoekonomi
• Livsstilsfrågor

Tidsomfång
1 dag (totalt 8 timmar)

Målgrupp
Skyddsombud

Förkunskaper
Grundutbildningen för skyddsombud

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Arbetsgivaren står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Anmälan
Se kallelse som skickas ut automatiskt.

PLATS OCH TILLFÄLLEN 2023
Kurstid Kursplats
13–14 juni Göteborg
12 maj Halmstad
Granskad: