Byggnads Väst

Skyddsombud. Samverkan och förändringsarbete

År 3. Engagemang och kommunikation

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen ha en metodik för förändringsarbete och kunna skapa samverkansprocesser.

Innehåll
• Att skapa engagemang
• Kommunikation
• Förändringsarbete

Tidsomfång
2 dagar (totalt 16 timmar)

Målgrupp
Skyddsombud

Förkunskaper
Grundutbildning
Prevention

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Arbetsgivaren står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Anmälan
Se kallelse som skickas ut automatiskt.

 
 Plats och tillfällen 2020
 Kurstid  Kursplats
9–10 mars Göteborg
4–5 maj Göteborg
15–16 september Göteborg
13–14 oktober Skövde
10–11 november Göteborg
10–11 mars Halmstad
Uppdaterad: