MB. Introduktion och Steg 1

Du, medlemmen och förbundet.

Syfte och mål med utbildningen

Kursdeltagaren ska efter kursen ha grundläggande kunskaper om förhandlingssystemet, viktiga lagar och regler samt utvecklingsavtalet.

Innehåll
• Avtal och förhandlingar
• Lagar och regler
• Utvecklingsavtal och förtroendemannalagen i praktiken
• Förhandlingsstrategi

Tidsomfång
4 heldagar (totalt 32 timmar) fördelat på ett kurstillfällen. Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Målgrupp
MB-ledamöter.

Förkunskaper
Påfarten, Alla kan göra något

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Plats och tillfällen 2023

Kurstid  Kursplats 
7–10 februari Skövde*
7–10 mars Göteborg*
18–21 april Viskadalen**
9–12 maj Trollhättan
29 augusti-1 september Skövde
12-15 september Viskadalen**
17-20 oktober Viskadalen**
5-8 december Göteborg

*Externat. Övernattning inte möjlig.
** Internat. Övernattning önskvärt, då mycket av samtalen fortsätter på kvällarna
Om inget av alternativen passar, kontakta studieansvarig hos Byggnads
Väst för att hitta en lösning.

Granskad: