Byggnads Väst

Skyddsombud: Byggnads utbildning för skyddsombud steg 1 och 2

Facklig introduktion för skyddsombud

Syfte och mål med utbildningen
Att belysa skyddsombudets roll, klargöra att skyddsombudet är en facklig förtroendvald och vilka utbildningar som krävs. Ge skyddsombudet trygghet i uppdraget, kunskap om ansvarsfördelning och skapa engagemang.

Innehåll
• Vad gör ett skyddsombud och vem representerar du?
• Vart vänder jag mig för stöd
• Genomgång av vilka utbildningar som krävs för uppdraget
• Arbetsmiljöavtalet

Tidsomfång
2 dagar (16 timmar)

Målgrupp
Skyddsombud

Förkunskaper
Påfarten

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Arbetsgivaren står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Anmälan
Se kallelse som skickas ut automatiskt.

Plats och tillfällen 2019

Kurstid Kursplats
9–10 september steg 1-2 Göteborg
17–18 feb steg 1-2 (OBS 2020!) Göteborg
11–12 november steg 1-2 Halmstad
4–5 november steg 1-2 Axevalla
Granskad: