Startkurs

År 1. Grunderna för skyddsombud (BAM)

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen kunna fungera praktiskt som skyddsombud, kunna identifiera, risker och medverka till förebyggande insatser. Ha kunskaper om Arbetsmiljöplan, samordning och särskilda risker enligt AFS 1999:3.

Innehåll
• Lagar och avtal
• Skyddsombudets roll och arbetssätt
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Arbetsmiljöplan
• Fysikaliska faktorer
• Arbetsmiljöarbete

Tidsomfång
3 dagar (totalt 24 timmar)

Målgrupp
Skyddsombud

Förkunskaper
Påfarten, FFV-grund och Skyddsombud: Facklig introduktion 

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Arbetsgivaren står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Anmälan
Se kallelse som skickas ut automatiskt.

Plats och tillfällen 2024
Kurstid Kursplats
31 januari–2 februari Göteborg*
25–27 mars Göteborg*
20–22 maj Skövde**
27-29 maj Göteborg*
21–23 augusti Göteborg*
10–12 september Halmstad***
23–25 oktober Göteborg*
11–13 november Skövde**
25–27 november Göteborg*
2– 4 december Trollhättan****

* Ekmansgatan
** Torggatan 18
*** Andersbergsringen 104
**** Lasarettsvägen 9 D

Uppdaterad: