Byggnads Väst

Startkurs

År 1. Grunderna för skyddsombud (BAM)

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen kunna fungera praktiskt som skyddsombud, kunna identifiera, risker och medverka till förebyggande insatser. Ha kunskaper om Arbetsmiljöplan, samordning och särskilda risker enligt AFS 1999:3.

Innehåll
• Lagar och avtal
• Skyddsombudets roll och arbetssätt
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Arbetsmiljöplan
• Fysikaliska faktorer
• Arbetsmiljöarbete

Tidsomfång
3 dagar (totalt 24 timmar)

Målgrupp
Skyddsombud

Förkunskaper
Påfarten, FFV-grund och Skyddsombud: Facklig introduktion 

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Arbetsgivaren står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Anmälan
Se kallelse som skickas ut automatiskt.

Plats och tillfällen 2020
Kurstid Kursplats
27–29 januari Göteborg
10–12 februari Göteborg
2–4 mars Göteborg
6–8 april Göteborg
11–13 maj Göteborg
31 augusti–2 september Göteborg
5-7 oktober Göteborg
2-4 november Göteborg
30 november-2 december Göteborg
20-22 april Skövde
16-18 november Skövde
21-23 september Trollhättan
21-23 april Halmstad

 

Granskad: