Startkurs

År 1. Grunderna för skyddsombud (BAM)

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen kunna fungera praktiskt som skyddsombud, kunna identifiera, risker och medverka till förebyggande insatser. Ha kunskaper om Arbetsmiljöplan, samordning och särskilda risker enligt AFS 1999:3.

Innehåll
• Lagar och avtal
• Skyddsombudets roll och arbetssätt
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Arbetsmiljöplan
• Fysikaliska faktorer
• Arbetsmiljöarbete

Tidsomfång
3 dagar (totalt 24 timmar)

Målgrupp
Skyddsombud

Förkunskaper
Påfarten, FFV-grund och Skyddsombud: Facklig introduktion 

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Arbetsgivaren står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Anmälan
Se kallelse som skickas ut automatiskt.

Plats och tillfällen 2023
Kurstid Kursplats
30 januari–1 februari Göteborg
27 februari–1 mars Göteborg
13–15 mars Skövde
27–29 mars Göteborg
11–13 april Halmstad
24–26 april Göteborg
22–24 maj Trollhättan
29–31 maj Göteborg
28–30 augusti Göteborg
18–20 september Göteborg
10–12 oktober Halmstad
16–18 oktober Göteborg
20–22 november Göteborg
11–13 december Göteborg
Granskad: