Byggnads Väst

Skyddsombud: Prevention År 1

År 2. Förebyggande skyddsinsatser

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen kunna praktiskt bedriva förebyggande ergonomiarbete och hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.

Innehåll
• Ergonomi
• Friskvård
• Hälsoekonomi
• Livsstilsfrågor

Tidsomfång
1 dag (totalt 8 timmar)

Målgrupp
Skyddsombud

Förkunskaper
Grundutbildningen för skyddsombud

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Arbetsgivaren står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Anmälan
Se kallelse som skickas ut automatiskt.

Plats och tillfällen 2020
Kurstid Kursplats
18 mars Göteborg
15 april Göteborg
14 maj Göteborg
17 september Göteborg
14 oktober Skövde
18 november Göteborg
10 mars Halmstad
Uppdaterad: