Skyddsombud: Prevention År 1

År 2. Förebyggande skyddsinsatser

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen kunna praktiskt bedriva förebyggande ergonomiarbete och hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.

Innehåll
• Ergonomi
• Friskvård
• Hälsoekonomi
• Livsstilsfrågor

Tidsomfång
1 dag (totalt 8 timmar)

Målgrupp
Skyddsombud

Förkunskaper
Grundutbildningen för skyddsombud

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Arbetsgivaren står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Anmälan
Se kallelse som skickas ut automatiskt.

Plats och tillfällen 2024
Kurstid Kursplats
20 mars Göteborg*
4 mars Skövde**
4 november Halmstad ***

* Ekmansgatan
** Torggatan 18
*** Andersbergsringen 104

Uppdaterad: