MB: Steg 3

Laget på arbetsplatsen

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen ha goda kunskaper om de lagar som är våra främsta verktyg samt ha genomfört mer komplicerade förhandlingsövningar

Innehåll
• Medbestämmandelagen–fördjupning
• Förtroendemannalagen–fördjupning
• Förhandlingssövning

Tidsomfång
3 dagar (totalt 24 timmar). Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Målgrupp
MB-ledamöter.

Förkunskaper
Påfarten, Facklig grundutbildning, Alla kan göra något, Introduktion till uppdraget
och Steg 1 och Steg 2 MB-utbildningen.

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Plats och tillfällen 2023

Kurstid Kursplats
18-20 januari Göteborg
29-31 mars Viskadalen**
14-16 juni Göteborg
29 nov-1 december Viskadalen**

** Internat. Övernattning önskvärt, då mycket av samtalen fortsätter på kvällarna.

Granskad: