MB: Steg 3

Laget på arbetsplatsen

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen ha goda kunskaper om de lagar som är våra främsta verktyg samt ha genomfört mer komplicerade förhandlingsövningar

Innehåll
• Medbestämmandelagen–fördjupning
• Förtroendemannalagen–fördjupning
• Förhandlingssövning

Tidsomfång
3 dagar (totalt 24 timmar). Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Målgrupp
MB-ledamöter.

Förkunskaper
Påfarten, Facklig grundutbildning, Alla kan göra något, Introduktion till uppdraget
och Steg 1 och Steg 2 MB-utbildningen.

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Plats och tillfällen 2022

Kurstid Kursplats
30 maj–1 juni Viskadalen**
14–16 december Viskadalen**

** Internat. Övernattning önskvärt, då mycket av samtalen fortsätter på kvällarna.

Granskad: