Byggnads Väst

Skyddsombud: Rehab och försäkringar

Syfte och mål med utbildningen
Fortsättningskurs i frågor som rör verksamheten kring rehabilitering och försäkringar för dig som är skyddsombud, huvudskyddsombud och som har uppdraget som rehabiliteringsombud.

Innehåll
• Rehabutredningar
• Ergonomiutveckling•
Arbetssjukdomar
• Hur man hanterar och dokumenterar utredningar
• Agerande vid kränkande särbehandling och diskriminering

Tidsomfång
2 dagar (totalt 16 timmar)

Målgrupp
Skyddsombud

Förkunskaper
Påfarten
År 1. Startkurs och Prevention.
År 2. Samverkan och förändringsarbete och De viktigaste föreskrifterna.

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Arbetsgivaren står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Anmälan
Se kallelse som skickas ut automatiskt.

Plats och tillfällen 2017
Kurstid  Kursplats
9–10 mars  Göteborg
25–26 oktober Göteborg

Granskad: