Delad bild med en man i röd hjälm och en smutsig arbetsmiljö.

Robert Nilsson dokumenterade brister på en byggarbetsplats. Det saknades bland annat dammfällor och ordentlig inplastning av ytor där det bildas. Brister som skall åtgärdas.

”Skyddsombuden har gjort ett fantastiskt jobb”

Byggnads Skånes mål på 200 checklistor under arbetsmiljöveckan uppnåddes: 266 listor skickades in.

Publicerad:

- Skyddsombuden är guld värda! De har gjort ett fantastiskt arbete, säger Robert Nilsson, arbetsmiljöansvarig och regionalt skyddsombud Byggnads Skåne.

I år var teman för veckan: Säker arbetsmiljö och hälsofarliga ämnen. Omkring en femtedel av de inrapporterade checklistorna i Skåne redovisade brister som behövde åtgärdas, för Byggnads totalt vad den siffran en fjärdedel.

- Det är ett blandat resultat. Under veckan har regionala skyddsombuden också varit ute och här i Skåne har vi skickat flera anmälningar till Arbetsmiljöverket, säger Robert Nilsson.

Hamnar inte i byrålådan
Återkommande brister är att riskbedömningen inte förändras i takt med bygget, samt att punkten övrigt inte fyllts i.
- Men då missar man till exempel risker med ergonomi, kvartsdamm och vibrationer, säger Robert Nilsson.

Resultatet från veckan kommer att ligga till grund för arbetet med att förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser.
- Det hamnar inte i byrålådan. Vi tar det med oss och arbetar för förändringar gentemot politiker och arbetsgivare. Vi arbetar fortfarande med teman från andra år, säger Robert Nilsson.

Uppdaterad: