Fotograf: Byggnads

Byggnads och Plåt & Ventföretagen växlar avtalsyrkanden

Idag växlar Byggnads och Plåt & Ventföretagen avtalsyrkanden på Plåt- och ventilationsavtalet. En slitsam bransch där många av våra yrkanden handlar om att vi ska kunna hålla hela arbetslivet.

Publicerad:

– Vi behöver bygga 64 000 nya bostäder varje år i Sverige. Då krävs kunnig och kompetent arbetskraft. Branschen behöver bli bättre på att få människor att orka och vilja stanna kvar. Men också locka ny arbetskraft. Arbetsgivarna måste ta vår hälsa och våra liv på allvar, säger Johan Lindholm förbundsordförande Byggnads.

– Att jobba med tunga maskiner på ett skarpt lutande tak, året om, oavsett väder. Det är klart att hälsan tar stryk. Här behöver vi se ett större åtagande från arbetsgivarna. Vi har rätt att hålla hela livet. Det ska helt enkelt inte gå att ducka sitt ansvar, säger Torbjörn Hagelin avtalssekreterare Byggnads.

Yrkanden i korthet:

  • Skärpning av huvudentreprenörens ansvar
  • Obligatorisk hälsoundersökning
  • Skadestånd om arbetsgivaren inte gjort riskbedömning av arbetsmiljön
  • Nya former för facklig samverkan
  • Mer semester
  • Gravidlön under hela ledigheten om kvinnan inte får arbeta på grund av risker för barnet
  • Föräldraledighet ska inte ge kortare arbetstidsförkortning

Detta avtal löper ut 30 april.
Avtalet berör 8 700 medlemmar i Byggnads.
Första förhandlingsdatum är 2 april.

Vill du läsa mer om avtalsrörelsen kan du gå in på byggnads.se/avtal2020. Där kan du även ordna så att du får nyheter kring ditt avtal som e-post eller sms.

Uppdaterad: