Människor på möte

Regionfullmäktige 31 okt 2022

Nu lämnar avtalsmotionerna Skåne

Publicerad:
Man med mikrofon

Roland Wiking, avtalsansvarig i Skåne, presenterar de olika motionerna och förklarar hur styrelsen har tänkt när de gett bifall eller avslag.

Regionfullmäktige har nu sagt sitt om avtalsmotionerna inför 2023 och därmed är nästa stopp förbundsstyrelsen. Majoriteten av motionerna fick bifall (man sa JA till dom) och Roland Wiking, avtalsansvarig på Byggnads Skåne, förklarar: -” Det handlar om att de som skrivit motionen har gjort ett bra jobb så det är tydligt vad man vill med motionen. Det är det avtalsmotioner handlar om – att visa vad och vilka frågor som är viktiga för våra medlemmar. När avtalskraven sätts ihop baseras dom på innehållet i motionerna." De frågor som dyker upp mest är de kring LÖN, RESEERSÄTTNING och LEDIGHET.

Två motioner som hade fått avslag av regionstyrelsen ändrade regionfullmäktige på genom att rösta för bifall istället. Den ena handlade om en permissionsdag (ledighet med lön) när man fyller 50 år. Fullmäktige höll med motionären om att man borde få en permissionsdag även om man fyller år på en lördag, söndag eller helgdag, som man då kan använda en annan dag på året. Den andra handlade om Bemanningsavtalet och vilken ersättning man får vid permission. Motionären tyckte att ersättningen vid permission ska beräknas på GFL (genomsnittligt förtjänstläge) och inte på Garantilön eftersom arbetstagaren ersättning blir mycket mindre då.

Med det har Skåne gjort sin del i motionshanteringen och avtalsmotionerna lämnas vidare till förbundsstyrelsen.

  • Insamling från medlemmarna KLART
  • Kretsarna går igenom motionerna och skickar dom vidare KLART
  • Regionstyrelsen går igenom motionerna och skickar dom vidare KLART
  • Regionfullmäktige går igenom motionerna och skickar dom vidare KLART

Nu är det förbundsstyrelsen som står på tur för att behandla motionerna. Senast i januari 2023 ska det vara klart. Den 31 januari sammanträder Avtalsrådet för första gången, för att ta ställning till förbundsstyrelsens förslag till yrkanden i den kommande avtalsrörelsen.

Läs mer på www.byggnads.se/avtal2023

Uppdaterad: