Två män i gröna hjälmar och varseljackor.

Mikael Kamberg och Olof Ekberg.

Två byggnadsarbetare nominerade till arbetsmiljöpris

För första gången delar LO-distriktet i Skåne ut ett arbetsmiljöpris och två av de nominerade är byggnadsarbetarna Mikael och Olof.

Publicerad:

Skyddsombuden Mikael Kamstad och Olof Ekberg har nominerats av sin MB-grupp till årets Arbetsmiljöpris som är en utmärkelse till ett skyddsombud eller regionalt skyddsombud som på ett bra sätt bidrar till att arbetsmiljön förbättrats och minskat riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Arbetsmiljöpriset består bla av en utbildning som man själv väljer ihop med sitt förbund.

Mikael säger att han egentligen inte gillar uppmärksamhet men att det är smickrande att bli nominerad, att någon visar uppskattning för det jobb han gör.

Olof är inne på samma spår:

Det är roligt att bli uppskattad, svarar han när han får frågan hur han reagerade när han fick reda på att han var nominerad.

Båda två trivs i rollen som skyddsombud och känner att de har bra samarbete med övriga på arbetsplatsen. För Mikael var det ett naturligt steg att bli skyddsombud eftersom han alltid brytt sig om säkerhet och att det ska vara ordning och reda på bygget.

Olof blev tillfrågad om han ville bli skyddsombud när det tidigare skyddsombudet skulle gå i pension.

Samarbetet på arbetsplatsen har alltid varit bra och därför tackade jag ja till att bli skyddsombud, berättar Olof.

I motivering till varför de blivit nominerade beskrivs båda som engagerade och drivande. När dom får frågan vad det viktigaste är nämner båda att arbetsplatsen ska kännas trygg och att de försöker se riskerna innan något händer. Mikael förklarar att han även försöker se risker på lång sikt, saker som kan ge skador senare i livet som tex vibrationsskador.

Den 27 april delas priset ut på LO-distriktets årsmöte så fram tills dess håller vi tummarna för Olof och Mikael!

Mikaels nominering:

Byggnads MB-Grupp på Peab Sverige AB region Bygg och Bostad syd nominerar Mikael Kamstad till LO-Skånes arbetsmiljöpris som i sitt uppdrag som skyddsombud varit en stark förebild i arbetsmiljöarbetet, han har i sitt engagemang varit drivande och delaktig i att få med så många som möjligt i arbetsmiljöarbetet och för att öka medvetenheten och kunskaperna om de risker som finns på arbetsplatsen och som påverkar oss i den dagliga arbetsmiljön, Mikael har också varit en drivande kraft med att rapportera och hantera riskobservationer på arbetsplatsen och i detta arbete varit en av de viktiga kuggarna i att tillbud och olyckor minskas.

Året 2020 har inte varit helt likt tidigare år då ytterligare en stor hälsorisk kommit in som påverkar oss och vår hälsa på arbetsplatsen och det är Covid-19, och i detta så har Mikael haft en stor påverkan i hur det arbetas med både riskanalyser och riskelimineringar, och varit delaktig i att sprida information om hur vi kan hjälpas åt med att minska smittspridningen på arbetsplatsen.

Olofs nominering:

Byggnads MB-Grupp på Peab Sverige AB region bygg och bostad syd nominerar Olof Ekberg till LO-Skånes arbetsmiljöpris för sitt stora engagemang och sin drivkraft som han utövar på Peabs arbetsplats servicebyggnaden Malmö Sjukhus.

Olof har under de gångna åren visat ett stort engagemang och en uthållighet i arbetsmiljöarbetet, han har varit en drivande kraft att hålla arbetsmiljön högt upp på agendan.

Med sitt engagemang har Olof varit drivande och delaktig i att få med sina kamrater i arbetsmiljöarbetet och genom detta ökat medvetenheten och kunskaperna om de risker som finns på arbetsplatsen och hur dessa påverkar oss i det dagliga arbetet.

I arbetet med att minska olyckor och tillbud så har Olof varit en viktig lagspelare tillsammans med arbetsmiljöansvariga på arbetsplatsen så att alla medarbetare blivit mer medvetna om hur viktigt det är att upptäcka, rapportera och åtgärda riskerna i ett så tidigt skede som möjligt. Utöver detta dagliga arbete så har vi under det gångna året  kommit in en risk på våra arbetsplatser i form av Covid-19 och det har utmanat arbetsmiljöarbetet på en helt ny nivå och detta har Olof hanterat på ett föredömligt sätt med att sprida information.

Uppdaterad: