Dags att skriva motioner till 2018 års kongress!

Byggnads håller sin 17:e ordinarie förbundskongress den 31 maj till 3 juni 2018 i Göteborg. Alla medlemmar i Byggnads har rätt att lämna förslag till kongressen. Det gör man genom att skriva motioner.

Publicerad:

Skickar du in en motion så tas den upp på ett möte i medlemskretsen/regionen. Just nu är det hög tid att skriva motioner eftersom de måste vara inskickade till regionen senast den 29 september 2017.

Några tips på hur man skriver en motion:

  • Välj område och skriv en rubrik.
  • Börja med en kort text som beskriver varför kongressen ska besluta enligt förslaget.
  • Lägg efter förslaget en eller flera att-satser. De bör vara så konkreta som möjligt.

Du kan även använda det färdiga formuläret för att skicka in en motion. Det finns stöd i formuläret så att allt som måste finnas med i motionen blir ifyllt.

Läs mer om Kongressen 2018

Känns det tungt att skriva en motion själv? Det finns helt säkert fler medlemmar som vill ha samma förändringar som du. Och dem hittar du på ett kretsmöte.  

Välkommen till kretsarnas medlemsmöten i september!

Du är alltid välkommen på medlemsmöte i din krets. Kretsmötena är grunden för vår demokrati i Byggnads. Så kom och snacka Byggnads med andra medlemmar och var med och besluta om verksamheten! Just nu håller kretsarna på att skriva motioner till kongressen så det är en bra tid att komma med och påverka.

Vilket möte du ska gå på styrs av vilken geografisk krets du tillhör.

Läs mer om kretsarna i Skåne och när de har möten

Uppdaterad: