Huvudentreprenörsansvaret (HEA)

Sedan 1 januari 2015 ingår ett huvudentreprenörsansvar i Byggavtalet och det är en del nytt som behövs gå igenom. Måndagen 23 februari hölls ett informationsmöte för att reda ut hur det ska gå till.
Publicerad:

I måndags hölls det informationsmöte kring huvudentreprenörsansvaret. Byggnads Skånes Johan Dahlberg gick tillsammans med BIs Björn Björling igenom hur HEA är tänkt att fungera. Flest frågor fick man kring själva UE-listan. När ska den upprättas? Vem är HE och vem är UE? Hur långt tillbaka ska den gå? Johan och Björn var förberedda och kunde visa upp en bild hur UE-kedjan ser ut. Listan ska alltid vara uppdaterad och ett tips var att hellre ta med ett företag för mycket än för lite – det är alltid bra att belysa vilka som finns på arbetsplatsen. Fokus las även på syftet med HEA – att motverka social dumping, motverka svartarbete och underlätta för samordningsansvaret enligt kap. 6 i Arbetsmiljölagen. Det viktigaste är att det nu finns ett verktyg där parterna hjälps åt och som hindrar oseriösa företag att verka på byggarbetsplatsen.

Uppdaterad: