Ferielöner 2020

På grund av coronapandemin har årets kollektivavtalsförhandlingar
skjutits fram. Därför är ferielönerna desamma som förra året.

Publicerad:

Byggavtalet
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt semesterlagen (12 %).
Elev som genomgått andra året på gymnasiet, 100 kr/tim.
Elev som genomgått första året på gymnasiet, 90 kr/tim.
Övriga, 80 kr/tim.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt semesterlagen (12 %).
Elev som genomgått andra året på gymnasiet, 99 kr/tim eller 17 226 kr/månad.
Elev som genomgått första året på gymnasiet, 88 kr/tim eller 15 312 kr/månad.
Elev från grundskola som sökt VVS- och fastighetsprogrammet, 78 kr/tim
eller 13 572 kr/månad.

Plåt- och Ventilationsavtalet
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal (13,2 %).
Elev som genomgått andra året på gymnasiet 106,60 kr/tim.
Elev som genomgått första året på gymnasiet 90,20 kr/tim.
Övriga 82,00 kr/tim.

Entreprenadmaskinavtalet
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal (13,1 %).
Elev som gått två år på gymnasium 102 kr/tim.
Elev som gått ett år på gymnasium 92 kr/tim.
Övriga elever 80 kr/tim.

Uppdaterad:
Kategorier: