Frågor och svar om semester 2016

Det börjar dra ihop sig till semestertider, därför samlar vi några av de vanligaste frågorna vi brukar få i en enkel FAQ.

Publicerad:

Hur bestäms byggsemestern?
Byggsemestern är fyra veckor och avtalas regionalt mellan BI syd och Byggnads Skåne. Byggsemestern 2016 i Skåne är förlagd till vecka 26-31. I Skåne är det vanligast att byggsemesterns fyra veckors tas ut under perioden vecka 28 till 31.
Varje företag har möjlighet att MBL förhandla om annan semesterförläggningen med MB-grupp eller Byggnads Skåne.

Hur länge får jag ha semester?
Du har rätt att vara ledig minst fyra veckor sammanhängande under
perioden juni–augusti. Totalt har du rätt till minst 25 dagars semesterledighet per semesterår. Under din ledighet har du rätt till semesterlön, om sådan intjänats. Intjänandeåret räknas från perioden 1 april till och med 31 mars året efter.

Semestersättning ger högre lön för dig med timlön
Din semesterlön baseras på ditt inkomstunderlag plus semestersättningen. Inom Byggnads avtalsområden är semesterersättningen mellan 13 och 13,2 procent.

Semestertillägg för dig med månadslön
Semestertillägg är ett extra lönetillägg som betalas ut när du tar semester om du har månadslön. Det är förklaringen till varför din lön under semestern brukar vara högre. Tillägget är mellan 0,8 och 1,1 procent, beroende på vilket avtal du har.

När kommer semesterlönen?
Lönen ska betalas ut i samband med semestern. I vissa avtal har arbetsgivaren rätt att betala ut delar av semesterlönen efter semestern. Vanligaste är att lön med
semestertillägg betalas ut lönedagen innan semestern börjar, det vill säga i slutet av juni.

Semesterlön vid föräldraledighet
Under de första 120 dagarna av en föräldraledighet tjänar du in semester som vanligt. Har du 25 dagars semester innebär det att du tjänar in nio betalda semesterdagar under din föräldraledighet.

Semesterlön vid sjukdom och arbetsskada
De första 180 dagarna vid sjukdom är semestergrundande. Vid arbetsskada tjänar du in full semester under skadeåret och har full semester under kommande intjänandeår.

Kan jag spara semesterdagar?
Ja, om du har mer än 20 semesterdagar med lön får du spara de dagar som överstiger 20 till kommande semesterår. En sparad semesterdag ska tas ut inom 5 år. Om du vill spara semesterdagar ska du säga till arbetsgivaren i samband med semesterförläggningen om inte annat avtalats.

Hur ska jag göra om jag fått fel semesterersättning?
Du kontaktar Byggnads. Vi måste väcka talan inom fyra månader från den dagen du fått kännedom om felet. Det blir ett ärende för regionen att driva enligt MBL: Rättstvist om lön eller annan ersättning. Kraven kan sträcka sig tillbaka högst två år i tiden.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Byggnads Skåne