Dags för Kongress 2018!

Byggnads laddar för Kongress 2018 och i Skåne har 18 ombud med suppleanter förberett sig under våren. Från torsdag 31 maj till söndag 3 juni sitter Byggnads ombud och bearbetar medlemmarnas viktigaste frågor. Nytt för i år är att du kan följa kongressen live.

Publicerad:

Sammanlagt 354 motioner skickades in till Byggnads inför kongressen 2018. Alla motioner hanteras mellan den 31 maj och 3 juni, och kongressen tar demokratiskt beslut om vilka ska få bifall och vilka som ska avslås.

Byggnads Skåne har totalt med 62 stycken motioner på kongressen. 36 stycken är med efter bifall i regionfullmäktige och 26 stycken motioner gick vidare som enskilda motioner. Höjd A-kassa, minskad arbetstid och inkomstförsäkring är de tre mest motionerade områdena i Skåne.

Höjd A-kassa
4 motioner från Skåne vill att Byggnads, på ett eller annat sätt, ska verka för att höja ersättningen i A-kassan. 2 utav dessa motioner är enskilda då de inte fick bifall i regionfullmäktige. Dock hade Förbundsstyrelsen en annan uppfattning och yrkar bifall på dessa 4 motioner.

Minskad arbetstid
Inte mindre än 9 av de totalt 19 motioner som handlar om minskad arbetstid kommer från Skåne. 2 av Skånes motioner är enskilda. Förbundsstyrelsen anser dessa besvarade men Skånes delegation delar inte den uppfattning utan kommer att yrka på bifall. 

Inkomstförsäkring
Totalt 11 motioner denna kongress handlar om inkomstförsäkring. 9 av dessa kommer från Skåne och är enskilda eftersom regionfullmäktige beslutade avslag. Även Förbundsstyrelsen har yrkat avslag på samtliga 11 motioner eftersom de anser att frågan besvarades på förra kongressen.

Följ kongressen
Hur kommer det att gå på kongressen? Det vet vi inte idag. Kongressen kommer säkerligen precis som tidigare år att bjuda på överraskningar. Vi kommer specifikt att följa de frågor som Byggnads Skåne brinner för via vår Facebooksida.

Varje morgon kommer förbundet att via mejl skicka ett nyhetsbrev till alla medlemmar som sammanfattar händelserna från dagen före.
Sedan kan du följa hela kongressen LIVE via länken byggnads.se/live

Uppdaterad: