Regionstyrelse Byggnads Skåne 2017

Regionstyrelse Byggnads Skåne 2017

Årsmöte 25 mars 2017

Årsmötet hölls på Medborgarhuset i Eslöv. Mötet följde gängse mötesordning och mötesordförande var Niclas Svanberg.

Publicerad:

Byggnads Skånes ordförande Jonas Sjöberg gick igenom verksamhetsberättelsen. Marcus Eriksson, kassör, gick igenom den ekonomiska redovisningen samt rapporterade om regionens medlemsstatistik. Revisor Per Andersson gick igenom revisorernas berättelse. Roland Wiking, avtalsansvarig, rapporterade om den pågående avtalsrörelsen.

Årsmötet beslutade att stänga nomineringar till kongressombud, förbundsfullmäktige samt inkomna motioner den 29 september 2017. Nästa Regionfullmäktigemöte blir i Medborgarhuset Eslöv den 24 oktober, då vi tar beslut om kongressombud samt motioner till kongressen 2018 i Göteborg.

På bild, Byggnads Skånes regionsstyrelse, från vänster: Christian Jönsson, Håkan Jönsson, Kim Thomsen, Bennet Justusson, Nils-Ingvar Roos, Peter Olsson, Niclas Svanberg, Jonas Sjöberg, Marcus Eriksson, Charlie Håkansson, Jörgen Svensson, Roland Wiking, Fredrik Alm

Ulf Persson avtackades från sitt uppdrag som revisor och Jakob Wagner avtackades som styrelserepresentant för Skånes Unga Byggare.

Uttalande från årsmötet
Regionfullmäktige i Byggnads Skåne tycker det är viktigt att markera kring LO:s pågående samtal med Svenskt Näringsliv kring nya anställningformer. Följande uttalande enades årsmötet om:

För att minska arbetslösheten bland personer mellan 25-45år vill LO förhandla fram en ny anställningsform – utbildningsjobb - med motparten Svenskt Näringsliv. Dessa är riktade till arbetsföra, arbetslösa med nioårig grundskola men utan gymnasieutbildning eller motsvarande.

För bara ett år sedan var LO tydliga med att sänkta lägstalöner inte minskar arbetslösheten. Tror nu LO på att införa lågbetalda utbildningsjobb?

Integration och arbetslöshet kan vi inom Byggsektorn lösa via ökade platser på dagens yrkesutbildningar och fler lärlingsplatser.

Byggnads Skåne vill tydligt ta avstånd ifrån låglönejobb och lönedumpning, insatser som vi alla förlorar på i längden. Byggnads Skånes regionfullmäktige uppmanar LO att inte ge avkall på kollektivavtalade löner och villkor!

Uppdaterad:
Sidansvarig: Ameli Frostell