Fotograf: Byggnads

Byggnads och Glasbranschföreningen växlar avtalsyrkanden

Idag växlar Byggnads och Glasbranschföreningen avtalsyrkanden på Glasmästeriavtalet. Fusk och lönedumpning måste kvävas redan i sin linda för att branschen ska utvecklas på ett positivt sätt. Bättre lön och bättre arbetsmiljö är också nyckelfrågor för att kunna attrahera morgondagens skickligaste hantverkare.

Publicerad:

– Stora delar av byggbranschen har blivit en arena för arbetslivskriminalitet. Glasbranschen är inte fullt lika drabbad, men vi vet att det bara en tidsfråga. Redan nu behöver vi ha verktyg på plats för att kunna ta krafttag mot oseriösa aktörer, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Glasbranschen har en stolt och kunnig yrkeskår, men de får inte den lön de förtjänar. Och ska vi locka de bästa hantverkarna även i framtiden måste arbetsgivarna ta sitt arbetsmiljöansvar på större allvar. Ingen ska utsättas för fara eller skadas i arbetet, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Yrkanden i korthet:

  • Huvudentreprenören måste ta ansvar för underleverantörer
  • Krav på att arbetsgivare ska göra riskbedömningar
  • Högre traktamente
  • Mer semester och höjt friskvårdsbidrag
  • Tydligare krav på företagshälsa och hälsoundersökningar
  • Glasögon och tvätt av arbetskläder
  • Högre extra pensionsavsättning
  • Arbetsgivaren ska utreda och förebygga sexuella trakasserier

Första förhandlingsdatum är 1 april
Glasbranschföreningen löper ut 30 april

Vill du läsa mer om avtalsrörelsen kan du gå in på byggnads.se/avtal2020. Där kan du även ordna så att du får nyheter kring ditt avtal som e-post eller sms.

 

Uppdaterad: