Man och kvinna i varseljacka

Ombudsman Ida Bornlykke och regionsordförande Jonas Sjöberg på arbetsplatsen där indrivningsblockaden lagts.

Byggnads lägger indrivningsblockad mot skånskt plåtföretag

Sex av Byggnads medlemmar har under flera månaders tid inte fått någon lön. Efter att ha försökt få ut deras löner på alla andra sätt tvingades Byggnads idag att sätta företagen som medlemmarna är anställda av i indrivningsblockad.

Publicerad:

De två företagen har säte i Svalöv och har under lång tid satt i system att betala låga löner eller inga löner alls till sina anställda. Ett av företagen har även plötsligt sänkt lönen för en anställd utan någon förvarning. Totalt gäller blockaden sex medlemmar med lönefordringar på över 200 000 kr.

Medlemmarna har dessutom befunnit sig i en beroendeställning eftersom deras arbetsgivare har stått för deras boende. Trots det vågade de ändå ta strid för det som de har rätt till.

Företagen arbetar just nu som underentreprenörer vid byggnationen av ett äldreboende i Rydebäck, på uppdrag av Helsingborgs Stad, och det är arbetet där som nu stoppas.

Röd skylt med informationstext om blockad

En indrivningsblockad är en blockad av allt arbete och total arbetsnedläggelse för allt arbete som normalt omfattas av Byggnads plåtavtal (eftersom det rör sig om ett plåtföretag). Det är alltså arbetet som sätts i blockad (inte arbetsplatsen) och därför får inget annat företag utföra det arbete som blockaden avser. Indrivningsblockaden pågår tills medlemmarna har fått ut de löner som arbetsgivaren är skyldig dom.

Uppdatering i ärendet: den 13 september fick Byggnads bekräftat att TS Plåt AB betalt sin skuld till medlemmen så indrivningsblockaden mot det företaget är hävd. Samtliga krav mot TS Prefab AB kvarstår och därmed även indrivningsblockaden i det ärendet.

 

 

 

 

Uppdaterad: