Socialt protokoll mot lönedumpning

På Byggnads Skånes årsmöte 24 mars 2018 klubbades det enhälligt att Byggnads Skåne och Byggefagenes Samvirke (danska byggfack i samverkan) tillsammans ska driva att det skapas ett socialt protokoll i EU som ska skydda mot lönedumpning och utnyttjande.

En solidarisk förändring och gemensam facklig kamp börjar hos oss som individer.

Nedan är det pressmeddelande som idag skickas till svenska och danska medier.

Publicerad:

Social dumpning – ett problem för alla arbetare i Europa!

Vi vill skapa ett socialt protokoll i EU som ska skydda oss alla mot lönedumpning och utnyttjande. En solidarisk förändring och gemensam facklig kamp börjar hos oss som individer.

Finns det inget jobb, måste du flytta dit arbete finns. Det är en erfarenhet som vi byggnadsarbetare delar. Så har det varit för generationer före oss, och så är det för dagens byggnadsarbetare både i Sverige och i andra europeiska länder.

Men om vi byggnadsarbetare från olika sidor av landsgränserna inte ska bli varandras värsta fiende, medans arbetsgivarna tjänar på att dela upp oss och köra ner våra löner och arbetsförhållande i botten, måste vi bygga upp en starkare solidaritet utifrån principen: Välkommen – på lika villkor!

Med EU's inre marknad och den fria rörligheten för arbetskraft, har de fackliga rättigheterna sedan mitten av tjugohundratalet utsatts för en enorm press. Laval-historien är ett tydligt exempel på hur arbetsgivarna vill ha det.

Men det sker inte bara i Sverige. I alla europeiska länder utnyttjar giriga huvudmän fattigdom för att försämra lön och arbetsvillkor för människor. I Danmark ser vi hur arbetsgivare från Polen och Baltikum pressar ner våra villkor när de kommer hit med underbetalda kollegor. De hotar och skrämmer dem att undvika kontakt med våra fackföreningar.

I Polen blir de polska byggarbetarna undanträngda av underbetalda ukrainska kollegor, i Rumänien av underbetalda bulgarer, i Grekland av underbetalda arbetare från Balkan. Denna våg sköljer över hela Europa.

Vinnarna är arbetsgivarna och deras ofta kriminella hantlangare.
Förlorarna blir alla vi byggnadsarbetare och våra fackliga rättigheter.

Vi måste agera för att försvara oss och stärka vår solidaritet. Ett verktyg är att tillsammans kämpa för att skapa ett socialt protokoll i EU-traktaten. Protokollet skulle innebära att det är de nationella reglerna som den inresande arbetskraften måste följa när de arbetar i ett land, inte de villkor som gäller i deras hemländer.

Våra kollegor i den europeiska fackrörelsen backar upp oss. Hemma backas vi upp av vår nuvarande regering och LO. Men om fackliga regler och traditioner ska kunna skyddas, måste den fackliga rörelsen ta sig ännu längre. Vi måste tillsammans skapa en aktiv och synlig europeisk kampanj fram till EU-valet 2019 där vi kräver ett socialt protokoll.

Vi byggnadsarbetare måste samarbeta mer med fackföreningar i andra europeiska länder. Om det sociala protokollet ska bli ett starkt och effektivt verktyg, måste vi göra mer än att högtidiligt deklarera vår ståndpunkt.

Kampen för lika villkor och ömsesidig respekt för varandras fackliga rättigheter börjar med oss. Med mig och dig. Och vi börjar idag!

Länk till pressmeddelande >>

Uppdaterad: