Byggnads kommenterar strandade LAS-förhandlingar

Natten mot 1 oktober strandade förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv om ändrade regler för trygghet och omställning

Publicerad:

Förhandlingarna hade tvingats fram av en punkt i Januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna C och L som menar att Lagen om anställningsskydd (LAS) ska ändras.

– Vi har kritiserat den här punkten i Januariavtalet sedan dag ett och alltid varit tydliga med var vi står. Politiken gjorde ett stort misstag när de tvingade oss att förhandla under galgen och vi har inget ansvar att städa upp efter andras beslut, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Att vi inte ställer oss bakom de här försämringarna för våra medlemmar kan inte komma som en överraskning för någon. Inget av det som kommit fram i de här förhandlingarna har ändrat vår ståndpunkt, fortsätter Johan Lindholm.

Byggnads har sedan tidigare drivit på för att frågorna som varit på bordet under förhandlingarna, så som hyvling och allmän visstid, bäst hanteras inom ramen för avtalsförhandlingarna. Något man står fast vid.

– Ett enat LO har kraften att lösa de här frågorna avtalsvägen. Då behövs inga lagändringar, säger Johan Lindholm.

Den lösningen ligger också mer i linje med praxis för hur den svenska modellen hanterar meningsskiljaktigheter som rör arbetsmarknadens parter.

– Kärnan i den svenska modellen är att fack och arbetsgivare har den detaljkunskap som krävs för att tillsammans hitta lösningar som är skräddarsydda för respektive bransch. Att försöka tvinga på en one size fits all-lösning för så vitt skilda branscher som industri, vård eller bygg skulle bli en tvångströja som allvarligt skadar den svenska arbetsmarknaden, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Uppdaterad:
Kategorier: