Tabell med resultat från avtalsrörelsen.

Så gick det i avtalsrörelsen

Nu är alla Byggnads avtal klara. Många av de krav vi hade när vi gick in i avtalsrörelsen lyckades vi genomföra. Några är gemensamma för alla avtal men de finns även branschspecifika överenskommelser.

Bemanningsavtalet är inte med eftersom det är ett LO-avtal som vi inte är ensamma om att förhandla om. Det är gemensamt för alla bemanningsanställda i alla 14 medlemsförbund i LO.

Publicerad:

Gemensamt för alla avtal

 • Avtalslängden är fram till 30 april 2023 förutom för Glasmästeriavtalet som är fram till 31 maj 2023
 • Löneökningar enligt märket på 5,4 %, delad i två revisionsperioder
 • Extra pensionsavsättningar med 0,3 % (0,4 % för Glasmästeriavtalet) under avtalsperioden även för dom under 25 år
 • Uppgörelse enligt märket som under avtalsperioden kommer att ge pensionsavsättning från 22 års ålder
 • Gravidlön med 10 % av lönen för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan
 • Regionala skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal
 • Förbättrat huvudentreprenörsansvar. Uppsnabbad och förenklad process för att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt utökat ansvar för huvudentreprenören

Byggavtalet branschspecifikt:

Löneökningar enligt märket på 5,4 %, delad i två revisionsperioder:

 • Period 1: För perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022 höjs lönen med 3 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,27 %
  • Höjning utgående lön i kr/tim 5,49
  • Grundlön utges med 169 kr/tim alt 29 406 kr
 • Period 2: För perioden den 1 maj 2022 till den 30 april 2023 höjs lönen med 2,4 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,37 %
  • Höjning utgående lön i kr/tim 4,19
  • Grundlön utges med 173 kr/tim alt 30 102 kr

Arbetslaget förhandlar lön direkt med arbetsgivaren vid arbeten som beräknas uppgå till högst 2 500 timmar (tidigare 900 timmar). Byggnads har dock ett tolkningsföreträde och en möjlighet att kliva in i förhandlingarna om det bedöms nödvändigt. För företag med hängavtal är regionen part från 900 timmar.

Läs mer: Byggavtalet 2020

Teknikinstallationsavtalet vvs & kyl branschspecifikt:

Löneökningar enligt märket på 5,4 %, delad i två revisionsperioder:

 • Period 1: För perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022 höjs lönen med 3 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,27 %
  • Lägsta löneökningar är 5,78 kronor i timmen eller 1 006 kronor per månad.
  • Lägstalön utges med 176 kronor per timme, 30 624 kronor per månad.
 • Period 2: För perioden den 1 maj 2022 till den 30 april 2023 höjs lönen med 2,4 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,37 %
  • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 4,42 kronor i timmen eller 769 kronor per månad.
  • Lägstalön utges med 180,50kronor per timme eller 31407 kronor per månad.

Höjd ersättning vid beredskap

Den lägsta ackordsfaktorn (inom geografisk indelning 3) kommer att försvinna efter första april 2021

Tydligare regler för avstämningar vid ackordsarbete

Läs mer: TIAavtalet 2020

Plåt - och ventilationsavtalet

Löneökningar enligt märket på 5,4 %, delad i två revisionsperioder:

 • Period 1: För perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022 höjs lönen med 3 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,30 %
  • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 5,60 kronor i timmen eller 974 kronor per månad.
  • Grundlön utges med 168,40 kronor per timme, 29 302 kronor per månad.
  • Centrala och interna ackordsprislistor höjs med 2,7 %.
 • Period 2: För perioden den 1 maj 2022 till den 30 april 2023 höjs lönen med 2,4 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,37 %
  • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 4,30 kronor i timmen eller 748 kronor per månad.
  • Grundlön utges med 171,80 kronor per timme, 29 893 kronor per månad.
  • Centrala och interna ackordsprislistor höjs med 2,03 %.

Tydligare regler vad som gäller när företag ska anlita underentreprenörer

Nytt utbildningsavtal där parterna är överens om vikten av en god och väl fungerade utbildning för att säkerställer återväxten med välutbildade och kunniga yrkesarbetare

Utökad möjlighet att komma överens om flextid, kan läggas mellan 06.00–09.00 och 15.00–20.00

Läs mer: Plåt -och ventilationsavtalet 2020

Glasmästeriavtalet

Löneökningar enligt märket på 5,4 %, delad i två revisionsperioder:

 • Period 1: För perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022 höjs lönen med 3 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,17 %
  • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 4,93 kronor i timmen eller 858 kronor per månad.
  • Grundlön utges med 168 kronor per timme, 29 232 kronor per månad.
  • Centrala och interna ackordsprislistor höjs. Den fasta delen med 109 kronor och den rörliga med 47 kronor.
 • Period 2: För perioden den 1 maj 2022 till den 30 april 2023 höjs lönen med 2,4 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,17 %
  • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 3,93 kronor i timmen eller 684 kronor per månad.
  • Grundlön utges med 172 kronor per timme, 29 928 kronor per månad.
  • Centrala och interna ackordsprislistor höjs. Den fasta delen med 113 kronor och den rörliga med 47 kronor.

Ändrat arbetstidsmått till 43-32 timmar under 4 veckor (idag 43-37)

Fler och högre extra löneutbetalningar kan göras utan att betraktas som ackord

Läs mer: Glasmästeriavtalet 2020

Entreprenadmaskinavtalet

Löneökningar enligt märket på 5,4 %, delad i två revisionsperioder:

 • Period 1: För perioden 1 december 2020 till den 31 maj 2022 höjs lönen med 2,74 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,26 %
  • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 5,38 kronor i timmen eller 936,12 kronor per månad.
  • Grundlön utges med 169 kronor per timme, 29 406 kronor per månad.
 • Period 2: För perioden den 1 juni 2022 till den 31 maj 2023 höjs lönen med 2,2 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,38 %
  • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 4,07 kronor i timmen eller 708,18 kronor per månad.
  • Grundlön utges med 173 kronor per timme, 30 102 kronor per månad.

Förtydligande av regler mot falska egenföretagare.

Företaget och anställd gör själva upp om oförutsett nattarbete för max två nätter.

Arbetstiden kan läggas ut med ett genomsnitt på 40 timmar/vecka över 4 veckor och upp till 6 veckor efter överenskommelse med Byggnads.

Läs mer: Entreprenadmaskinavtalet 2020

Granskad: