Regionfullmäktige i Eslöv.

Avtalsmotioner behandlades av fullmäktige

Danska gäster, omkring 85 avtalsmotioner och en och annan livlig debatt. Byggnads Skånes regionfullmäktige bjöd på en innehållsrik kväll i Medborgarhuset i Eslöv.

Publicerad:

Kvällens första talare var John Jakobsen, ordförande i danska Byggefagenes Samvirke. Han pekade på att det finns liknade problematik ibyggbranschen i Danmark och Sverige. John pekade på oseriösa och kriminella aktörer som verkar i de båda länderna och över landsgränserna.
- Det handlar om allvarliga brister i arbetsmiljön, skattefusk och arbetslivskriminalitet, sa John.

Samarbetat länge
Byggefagenes Samvirke och Byggnads Skåne har sedan länge ett kunskapsutbyte och samarbete. I det ingår även norska Bygningsarbeiderföreningen.
- Tillsammans ställer vi nu krav på Nordiska rådet. Vi vill bland annat ha ett samarbete mellan myndigheter över nationsgränserna för att komma åt problemen, sa han.

Efter att John klivit ned från talarstolen tog Byggnads Skånes ordförande Jonas Sjöberg över ordet.
- Vi måste få upp våra frågor på agendan och det här är något som Nordiska rådet borde arbeta med, sa Jonas.

Omkring 85 motioner
Efter detta fortsatte kvällen med att behandla avtalsmotionerna. Omkring 85 motioner hade kommit in från kretsarna. Dessa har behandlats av Byggnads Skånes styrelse som rekommenderar att bifalla eller avslå dem. Det var motioner som bland annat handlade om avsättningen till avtalspensionen, kurser i hjärt- lungräddning, arbetstidsförkortning och 38-timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Ledamöterna röstade enligt styrelsens rekommendation i många av motionerna. Men kring andra blev det diskussioner.

Lönegranskning
En flitig användare av talarstolen var Byggnads Skånes ombudsman Joakim Frank. I debatten kring motionen om lönegranskning/48-timmarsregeln blev det en intensiv ordväxling kring inrapporteringsprogrammet LÖSEN mellan Joakim och Byggnads Skånes avtalsansvarige Roland Wiking.
- Vi har lönegranskning med LÖSEN, det är accepterat av oss och vår motpart, menade Roland.

Joakim höll inte med och pekade på att det finns bolag som till exempel rapporterar en högre lön i programmet än vad som betalas ut till arbetstagaren.
- Med 48-timmarsregeln kan vi kräva in det underlag som vi behöver för lönegranskning. Det skulle bli ett komplement till LÖSEN, replikerade Joakim.

Uppdaterad: