Information om coronaviruset

Här är svar på några vanliga frågor kring vad som gäller på arbetsmarknaden i samband med coronautbrottet.

Publicerad:

Vad händer om arbetsgivaren skickar hem mig trots att jag är frisk för att jag varit i kontakt med någon som fått corona?

Arbetsgivaren kan skicka hem dig men arbetsgivaren ska betala full lön.

Om jag får symptom och stannar hemma?

I nuläget rekommenderas alla som har förkylningssymtom, även lindriga, att sjukanmäla sig och stanna hemma. Enligt nuvarande rekommendation ska du vara sjukskriven fram till dess du varit symptomfri i två dagar. Karensdagen är slopad från den 11 mars så du har rätt till sjuklön från första sjukdagen.

Vad innebär det att karensdagen är slopad?

Karensavdraget slopas tillfälligt från den 11 mars fram till den 31 maj med anledning av coronaviruset, så att människor vid sjukdom stannar hemma. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

Om jag blir sjuk och hemma mer än en vecka men inte får tid hos läkare för att kunna få sjukintyg efter 7 dagar?

Kravet på sjukintyg från 7 sjukdagen är tillfälligt upphävt, istället gäller att sjukintyg behövs om du är sjuk mer än 14 dagar.

Vem ska betala min sjuklön, är det arbetsgivaren eller försäkringskassan?

I nuläget finns ett förslag om att Försäkringskassan tar över arbetsgivarens ansvar för sjuklönen från den 1 april. Vi återkommer med mer information om vad detta innebär när lagförslaget kommer från regeringen.

Om arbetsgivaren permitterar mig för att arbetsgivaren inte har några arbetsuppgifter till mig?

Permittering som sker som en följd av coronaviruset omfattas av ett förenklat permitteringsförfarande som Byggnads har kommit överens om med respektive arbetsgivarorganisation. Reglerna innebär att arbetsgivaren kan välja mellan att påkalla förhandling om permittering enligt kollektivavtalets regler eller sända över en lista över den personal som behöver permitteras till företagets MB-grupp, kontaktombud eller berörd Byggnads region. Arbetsgivarens skyldighet att betala permitteringslön är dock oförändrad.

Vad händer om arbetsgivaren får panik och vill säga upp mig?

Arbetsgivaren ska kalla till förhandling och förhandlingen ska genomföras skyndsamt.

Kan jag förkorta uppsägningstiden?

Nej, bara om du och arbetsgivaren kommer överens om det. Tänk på at ett sådant avtal kommer att påverka din möjlighet att få a-kassa.

Kan vi göra undantag i turordningsreglerna för att just min arbetsplats stängs ner?

Nej, vi skall hålla oss till turordningen och arbetsgivaren får omplacera arbetstagarna.

Vilken lön skall jag ha under uppsägningstiden?

Ordinarie lön även om du inte har något arbete som kan utföras.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut semester eller arbetstidsförkortning?

Nej, arbetsgivaren kan inte tvinga dig att ut ledighet. All utläggning av sådan ledighet kräver överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.

Vad ska jag göra om jag är fast utomlands och inte kan ta mig till arbetet?

Kontakta din arbetsgivare och förklara situationen. Din frånvaro anses i dessa fall inte som olovlig under förutsättning att du håller din arbetsgivare informerad. Du har dock inte rätt till lön från arbetsgivaren.

Vad händer om skolorna/förskolorna stänger och jag måste vara hemma med mina barn, vilken ersättning får jag då?

I dagsläget vet vi inte hur detta kommer att fungera. Om det fattas beslut från regeringen om att stänga skolor och förskolor så kommer det samtidigt också att komma information om hur de föräldrar som då tvingas vara hemma ska få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Denna information kan komma att uppdateras.

Uppdaterad: