Byggnads Skåne hjälpte Sara att få upprättelse

I augusti 2019 fick Sara, träarbetarlärling på Veidekke, ett paket med cellplast över sig. Paketet var inte ordentligt förankrat och när det kom en vindpust blåste det ner på Sara som arbetade intill. 150 kg träffade Sara i huvud, nacke och rygg.

Publicerad:
Kvinna som ler

"Det var skönt med en vinst!", konstaterar Sara.

Sara blev helt sjukskriven i tre veckor och jobbade sen 50 % under fyra veckor. Arbetsgivare och platschef hjälpte till att anpassa hennes arbetsuppgifter och hon hade kontakt med sjukgymnast och smärtklinik men smärtan försvann inte. Sara röntgades med magnetkamera men det enda läkarna kunde konstatera var att smärtan satt i nerver och muskler och att smärtstillande som tex morfin inte hjälpte.

Utöver den ständiga smärtan kom de ekonomiska problemen. Sara fick avslag från Försäkringskassan eftersom de ansåg att hon hade full rörlighet i nacken. Efter det kom nästa motgång när hon får ett brev från AFA som tidigare godkänt händelsen som ett olycksfall i arbetet men nu bedömde att de besvär som hon har idag (18 månader efter olycksfallet) inte har något samband med olycksfallet på arbetet att göra, utan kommer från när Sara blev påkörd bakifrån sex månader efter olycksfallet på arbetet.

Med hjälp av Byggnads Skånes Försäkrings – och rehabansvarige, Andrea Karlelid, skickade Sara ett brev till AFA och visade på att dom besvär hon har idag har en direkt koppling till olycksfallet på arbetet. AFA såg då över bedömningen igen utifrån de underlag Sara och Andrea skickat in och gjorde en ny bedömning i ärendet. De bedömde att de besvär som Sara lider av än idag kan härledas till arbetsskadan, tog beslut om en medicinsk invaliditet och betalade ut ett engångsbelopp.

Sara poängterar att det viktigaste var att bli trodd, speciellt efter avslaget från Försäkringskassan. ”Det var skönt med en vinst!”, konstaterar Sara samtidigt som det inte löser oron inför framtiden. Hon planerade länge för att skola om sig till snickare och trivs jättebra men är rädd att hon kommer behöva sluta på grund av den ständiga smärtan.

 

Andrea Karlelid, Försäkrings - och rehabansvarig, Byggnads Skåne, kommentar:

Kvinna som ler

Andrea Karlelid är glad att AFA ändrade sin bedömning av Saras olycka.

Tack vare att Sara vände sig till sjukvården direkt och hade dokument på alla läkarbesök, remisser och journaler så gick det att ändra på AFAs bedömning. Eftersom Sara vände sig till Byggnads Skåne så fort hon fick brevet så hann vi få in kompletterande uppgifter inom AFAs tidsram på två månader innan ett slutgiltigt beslut fattats. -"Jätteskönt för Sara att hon fick upprättelse och även viktigt eftersom beslutet bekräftar att hon fått bestående men och skulle hon i framtiden få ökade besvär så kan man härleda det till olyckan."

Andreas uppmaning: ”Uppsök alltid vården när något händer för utan dokumentation är det väldigt svårt att få den ersättningen man har rätt till och kontakta Byggnads Skåne så tidigt som möjligt om ni behöver hjälp!”

 

Uppdaterad: