Christian Jönsson som är MB-sammankallande på NCC.

Oklart hur pandemin slår mot branschen

Det rullar på som vanligt ute på byggena. Men det är en situation som kan förändras om någon månad, menar Christian Jönsson, MB-sammankallade på NCC.

Publicerad:

Christian Jönsson rör sig vant i Västra Hamnen i Malmö. Träarbetaren berättar att han var med och byggde Turning Torso.
- Innan kranen monterades ner fick vi följa med kranföraren upp, den var nog en 200 meter, säger han.

Riskbedömningar, checklistor och arbetsmiljö
Sedan dess har Christian Jönsson bland annat varit MB i tolv år lokalt och åtta centralt. I nuläget är det många möten om rekommendationer som tillkommit på grund av pandemin. På agendan står riskbedömningar, checklistor och arbetsmiljö.
- Det kan handla om hur tätt vi sitter i bodarna eller hur vi rör oss på arbetet. En del arbetsmoment går att anpassa ,men det finns undantag och går det inte så går det inte, säger han.

Christian Jönsson lyfter fram betydelsen av enhetlig kommunikation och riktlinjer i tider av kris. Han poängterar att dessa skall sättas centralt och att det inte får finnas utrymme för individuella tolkningar. 


Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar, då går det inte att hänvisa till den anställdes personliga ansvar. Det måste vara tydligt och lika för alla och i den här frågan är jag stundtals oenig med min motpart,  säger han.

Om ett halvår
I nuläget har effekterna av pandemin inte påverkat produktionen. Christian Jönsson förklarar att det rullar på som vanligt, men att det kan se annorlunda ut om någon månad. Han säger att byggsektorn brukar ligga omkring sex månader efter vid konjunktursvängningar.
- Om någon månad kan situationen vara en annan. Samtidigt har vi ingen materialbrist eller personalbrist i nuläget. Men det kan också förändras beroende på vad som händer i andra länder, säger han.

Många och tillsammans
Förutom att Christian Jönsson är MB-ledamot så sitter han också i Byggnads Skånes regionstyrelse och är kretsordförande i Krets Malmö. I uppdragen strävar han efter att göra det som är bäst för medlemmarna och vara med och utveckla förbundet.
- Vi är många och tillsammans är vi starka, det vinner vi på, säger han.

Uppdaterad: