En man framför och publik med en bild i bakgrunden.

Jakob Riddar från Arbets - och miljömedicin Syd beskriver symtom på vibrationsskador och det man kallar "vita fingrar".

Vad kan man göra för att förhindra vibrationsskador?

I ett unikt samarbete samlade Andreas Sjögren, ombudsman på Byggnads Skåne, människor från olika håll i byggbranschen. På plats, både i publik och som föreläsare, fanns till exempel skyddsombud, yrkesmedicin, representanter från Byggnads och Byggföretagen, försäljare och verktygsutvecklare. Hela syftet med vibrationskonferensen var att tillsammans komma framåt och se vad som kan göras. Statistiken kring vibrationsskador talar sitt tydliga språk – skadorna blir fler och fler och de kryper ner i åldrarna.

Publicerad:

Jakob Riddar från Arbets – och miljömedicin Syd berättade om flera skrämmande fall. Både äldre som har väntat för länge med att söka hjälp så att det inte finns något att göra, men även yngre som har kört på så intensivt med fel typ av maskiner att nerverna i deras händer har fått kroniska skador.

Så här behöver det inte se ut. Det finns saker man kan göra för att minska vibrationer men det kräver att alla tar sitt ansvar, i alla led. Från konstruktion till arbetsgivare till individ.

Så här kan man jobba för att minska vibrationsskadorna

 

Tekniska åtgärder

 • Produktionstekniska åtgärder - Kan arbetet göras utan vibrationer? Förändrad konstruktion. Alternativa processer. Automatisering, fjärrstyrning.
 • Åtgärder vid arbetsplatsen - Kan arbetet utföras med bra arbetsställningar? Verktygens vikt/upphängda maskiner.
 • Bra utrustning - Anpassad till uppgiften? Lågvibrerande, balanserade. Väl underhållen. Hålla borr och skär skarpa. Byta förbrukningsmaterial. Vibrationsdämpande handtag.

Arbetsorganisatoriska åtgärder

 • Se över rutiner för inköp och underhåll - Specificera krav på vibrationsnivå. Fortlöpande underhåll. Hyrmaskiner.
 • Planering av arbetet -Undvik kontinuerlig exponering (specialisering)
 • Anpassa arbetstider - Arbetsrotation
 • Utbildning och information - Märk verktyg med vibrationsexponeringen.

Arbetsgivaren har ett ansvar att informera och utbilda arbetstagare med vibrationsexponering!!!! Läs mer om de föreskrifter som gäller arbetsmiljöer där man kan utsättas för vibrationer. De innehåller regler om riskbedömning och åtgärder, information och utbildning samt medicinska kontroller som arbetsgivaren måste anordna.

Individinriktade råd

 • Arbetsteknik, grip och matarkrafter.
 • Håll i handtag, inte i maskinkropp, hylsa.
 • Undvik rökning/snusning - Nikotin förvärrar.
 • Undvik kyla t ex från returluft - använd handskar.
 • Tänk på att fritidsexponeringen också påverkar.
 • Om du får symtom –säg ifrån! Viktigt att våga!

  5 tips för att minska vibrationsskador

  Kunskap är grunden. Lär dig mer om vibrationer och maskiner du använder.

  Jobba tillsammans och långsiktigt med chefer, yrkesarbetare, leverantörer, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.

  Planera arbetet och använd rätt maskin - inte den som ligger närmast!

  Sortera bort de "värsta" maskinerna så minskar du valmöjligheten.

  Regelbundna medicinska kontroller för att upptäcka skador i tidigt skede.

   

Se filmer från vibrationskonferensen

 

Byggnads Skåne/Byggföretagen - del 1

Roland Wiking, Byggnads Skåne och Anders Fredriksson, Byggföretagen berättar om hur man ser på utmaningarna med vibrationsskador i byggbranschen.

Arbets - och miljömedicin Syd - del 2

Jakob Riddar, yrkeshygieniker, från Arbets - och miljömedicin Syd, berättar om symtom på vibrationsskador. Hur man ska upptäcka det i tid och olika sätt att förebygga vibrationsskador.

JSB - del 3

Mats Björnlund och Magnus Lindskog från JSB berättar om hur de arbetat för att förhindra vibrationsskador på JSB.

Ahlsell - del 4

Fredrik Ohlsson, Kent Martinsson, Marcus Ahlberg och Marcus Lång berättar om hur Ahlsell arbetar för att förhindra vibrationsskador i byggbranschen.

Bosch - del 5

Janne Samuelsson, verktygsspecialist på Bosch, berättar om deras arbete med vibrationsdämpande maskiner.

Hikoki - del 6

Roger Kullenberg och Måns Hermelin från Hikoki berättar bla om skillnaderna mellan olika verktyg och hur man väljer den som vibrerar minst.

Hilti - del 7
Joakim Jönsson från Hilti pratar om hur man behöver utmana sig att göra saker på ett nytt sätt och hur utvecklingen av smarta verktyg ser ut.

Byggnads Skåne/Byggföretagen - del 8

Andreas Sjögren, Byggnads Skåne, och Anders Fredriksson, Byggföretagen, ger fler tips, summerar dagen och pratar om hur vi kan jobba framåt.


 


 
 
 
 
 
 

 

Uppdaterad: