Årsmötet flöt på bra

Den 30 mars hölls Byggnads Skånes årsmöte. Det blev ett digitalt möte pga pandemin.

Publicerad:

Årsmötet inleddes av Byggnads Skånes ordförande Jonas Sjöberg som höll en parentation (minnestal) över de 124 byggnadsarbetare som gått bort under 2020. Fem av dem nämndes vid namn eftersom de vigt stora delar av sitt liv till den fackliga rörelsen. Parentationen avslutades med en tyst stund.

Årsmötet hade en inbjuden gäst i form av Lars Hildingsson, andre förbundsordförande på Byggnads. Lars pratade en del om vilken kämpaanda Skåne alltid haft och berättade en del om projektet Byggnads 2030 som just dragit igång. Hildingsson (och resten av Byggnads) hoppas att så många som möjligt tar chansen att hjälpa till att forma det Byggnads vi vill se år 2030, läs mer om Byggnads2030.

Efter att röstlängden fastställts så började man gå igenom dagordningen då man bland annat presenterade den ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen, följt av beslutet om att ge styrelsen ansvarsfrihet. Som alltid på årsmötet fanns det även en rejäl lista på nomineringar till olika uppdrag. Valberedningen hade förberett väl så det flöt på bra.

Sista punkten för mötet var att boka in resterande möten under 2021. Det kommer att bli ett extra regionsfullmäktige 28 oktober för att hantera frågor kring Kongressen 2022 (motioner och kongressombud). Årets budgetmöte kommer att hållas 2 december.

När Sjöberg förklarade mötet avslutat kunde man slappna av för tekniken fungerade och mötet genomfördes utan tekniskt strul. Trots det så är det allas förhoppning att kunna ses i verkligheten nästa gång!

Uppdaterad: