Skärmdump från ett teams-möte.

Johan Danielsson gäst på styrelsemötet

Sista styrelsemötet innan sommar och semester gästades av Johan Danielsson (S) på länk från Stockholm. Johan är Europaparlamentariker och var inbjuden för att prata om hotet om minimilöner.

Publicerad:

Enkelt förklarat så gick EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen till val på att ta fram ett förslag kring minimilöner inom EU. Sen dess har det varit en lång process och många diskussioner kring om det ska vara ett direktiv (lagstiftning) eller en rekommendation. Man har nu landat i ett direktiv som är det alternativ som Sverige och Danmark har varit mest emot.

- Det är både en principfråga och en praktisk fråga, säger Johan. Han fortsätter:

- Rent principiellt så har EU inte någon rätt att reglera löner, föreningsrätt, strejkrätt eller rätt till lockout i medlemsländerna.

Trots det så ser Danielsson det praktiska hotet som det största hotet mot svensk arbetsmarknad eftersom ett direktiv skulle kunna innebära att EU-domstolen lägger sig i. Vi som har jobbat inom byggbranschen länge minns alla Laval-domen som påverkade svensk arbetsmarknad under flera år. Det är rädslan över att något liknande ska ske igen som gör att man från svenskt (och danskt) håll är så emot direktivet.

Nere i Bryssel har lagstiftningsprocessen startat i rådet och parlamentet. Det har kommit in 900 ändringsförslag och 51 av dom kommer från Johan Danielsson och hans kollega Heléne Fritzon (S). Fokus i deras förslag är att få till ett systemundantag så att länder som Sverige och Danmark som har en hög täckningsgrad, dvs många som är med i något fackförbund, ska undantas från direktivet om minimilöner. Johan poängterar att man inte är emot minimilöner i andra länder inom EU eftersom det där skulle kunna vara till stor hjälp för att få upp människors löner till en nivå som det går att leva på. Det som Danielsson och Fritzon vänder sig emot är EU-lagstiftning i länder som Sverige och Danmark där man redan har fungerande arbetsmarknadsmodeller.

Johan Danielsson fortsätter sin kamp nere i Bryssel och ska delta på ett styrelsemöte i höst igen för att berätta hur det går.

Uppdaterad: