Post-asbestsanering.

Asbest

Asbest är förbjudet sedan länge. Det totalförbjöds i Sverige 1982. Materialet har fantastiska egenskaper, vilket gjort att det ofta använts i byggnader. Problemet är att det är livsfarligt att andas in, även i små mängder. Det är ofarligt så länge det sitter inkapslat, det är först när man börjar riva eller materialet går sönder som det blir problem.

Eftersom det är farligt är lagstiftningen sträng och det finns detaljerade beskrivningar hur material med asbest ska hanteras. Bland annat måste den som ska renovera eller bygga om alltid göra en ordentlig inventering innan. Ändå händer det allt för ofta att människor utsätts.

Debatten om asbest på 70-talet gjorde alla medvetna om hur farligt det är, nu har kunskapen fallit i glömska – trots att mycket asbest fortfarande finns kvar.

Med vårt material vill vi göra dig uppmärksam på att du kan komma i kontakt med asbest. Informationen är inte heltäckande. Men den beskriver kortfattat varför ämnet är farligt samt vad du ska tänka på och göra när du misstänker asbest på din arbetsplats.

  • Bli asbestsmart (559 kB)

    Med den här broschyren vill vi göra som kan komma i kontakt med asbest uppmärksam. Broschyren beskriver kortfattat varför ämnet är farligt samt vad du ska tänka på och göra när du misstänker asbest på din arbetsplats. Det finns också information om vart du ska vända dig om du vill ha mer information. Producerad av 6F.

    Broschyren finns även på engelska, polska, ryska och spanska.

    Bli asbestsmart

Material från Prevent

Även Prevent har ett omfattande material som hjälp för att förebygga kontakt med asbest på jobbet. Här hittar du filmer, en checklista, diskussionsfrågor och annat informationsmaterial: prevent.se/asbest

Uppdaterad: