Kontrollera alltid den produkt du jobbar med genom säkerhetsdatablad och använd personlig skyddsutrustning.

Kemiska hälsorisker

Att jobba oskyddat med kemiska produkter med särskild risk kan leda till att att det bryter ut allergier eller sjukdomar.

Uppdaterad: