Arbetsmiljöveckan 2018

Arbetsmiljöveckan 2018

Under vecka 43 sätter Byggnads extra fokus på arbetsmiljöfrågorna i byggbranschen. Årets tema är ”Kvartsexponering och damm”.

Varje dag utsätts du för damm som kan innehålla farliga ämnen. Arbetsgivaren ska ordna en riskfri arbetsmiljö, så att du är skyddad mot ämnen som kan leda till livsfarliga sjukdomar och för tidig död. Under vecka 43 genomför Byggnads extra skyddsronder över hela landet. 

Nedan hittar du material att använda:

 • Flygblad – Arbetsmiljöveckan 2018 (5,04 MB)

  Flygblad för Abetsmiljöveckan 2018, med fokus på kvartsexponering och damm.

  Flygblad för arbetsmiljöveckan 2018
 • Dammbroschyr – om riskerna på din arbetsplats (3,54 MB)

  Dammråttor har vi hemma ibland, men i jämförelse med byggdammet så är de ganska fredliga. Det kan vara lätt att tänka ”Lite damm har väl ingen dött av”. Men jo, damm kan vara dödligt till och med. Vi har med denna broschyr försökt att kortfattat beskriva det som många år av mätningar, forskning och rapporter visat på.

  Broschyren finns även på engelska, polska, ryska och spanska.

 • Din personliga skyddsutrustning (349 kB)

  Plansch som visar vilken personlig skyddsutrustning man ska ha. Framtagen av Plåt- och Ventbranschernas centrala arbetsmiljökommitté.

 • Bli asbestsmart (559 kB)

  Med den här broschyren vill vi göra som kan komma i kontakt med asbest uppmärksam. Broschyren beskriver kortfattat varför ämnet är farligt samt vad du ska tänka på och göra när du misstänker asbest på din arbetsplats. Det finns också information om vart du ska vända dig om du vill ha mer information. Producerad av 6F.

 • Gör så här – vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser (573 kB)

  En informationsskrift om kemiska risker och skydd för VVS-montörer. Framtagen av VVS Företagen och Byggnads med stöd av SBUF.

Uppdaterad: